14c91c74d66ee4.jpg

曾經.......

你說我是最美麗的新娘

曾經.......

你說我最體貼善解人意

曾經.......

你說我像林志玲般俏麗

如今你說.......
 

   我是最醜陋的廚娘..............

   最無法理解般不可理遇  

    像粉紅豬般的不想理會 ... ...............

 

創作者介紹

風花雪月話人間

倪爾伸 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()